Kategorie
Bez kategorii

Piknik rodzinny z mamą i tatą!

Skarbnica Wioski Rybackiej zaprasza wszystkich chętnych na piknik rodzinny 29 maja o godzinie 16:00.

Kategorie
Bez kategorii

Ulotki i foldery w Informacji Turystycznej!

Turysto!

Przyjdź do nas po bezpłatne materiały dotyczące szlaków rowerowych naszej gminy oraz Pomorza Zachodniego. U nas otrzymasz foldery i ulotki atrakcji turystycznych gminy Mielno.

Gąski, Chłopy i Mielno zwiedzaj z Questy- edukacyjna gra terenowa  https://cit.mielno.pl/questy-wyprawy-odkrywcow-jako-sposob-na-odkrywanie-walorow-gminy-mielno/

Kategorie
Bez kategorii

Poznaj region Pomorza Środkowego

Region Pomorza Środkowego to różnorodność miejsc pod względem historycznym, przyrodniczym i rekreacyjnym. Poznaj walory turystyczne i historię regionu  – bądź odkrywcą Pomorza Środkowego.

Sprawdź i przygotuj trasę wycieczki z kieszonkowym folderem turystycznym Pomorza Środkowego w formie mapki rysunkowej.

PomorzeŚrodkowe atrakcje_mapa rysunkowa

PomorzeŚrodkowe atrakcje_mapa rysunkowa_DE

Mapka wydana została przez “Ekowspólnotę” Lokalną Organizację Turystyczną w Mielnie w ramach zadania pn. “KIESZONKOWY FOLDER TURYSTYCZNY POMORZA ŚRODKOWEGO”, mającego na celu promocję zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023r., i współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Kategorie
Bez kategorii

Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach już otwarta!

Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach ponownie zaprasza. Zwiedzanie z przewodnikiem. Wymagany kontakt telefoniczny pod numerem 527 102 615.