Trasa Morsików Mieleńskich
Trasa Morsików Mieleńskich powstała w roku 2023. Dzięki niej w każdej z naszych nadmorskich miejscowości znajduje się pomnik morsika. Imiona dla morsików zostały wybrane przez mieszkańców i turystów w ramach konkursu. Projekt „Utworzenie obiektu turystycznego – ścieżki turystycznej pn. Trasa Morsików Mieleńskich” otrzymał dofinansowanie z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
rodzinka morsików-1