Chcecie zdobyć wiedzę praktyczną jak poznawać, doceniać i wspierać bioróżnorodność wokół siebie zaczynając od własnego otoczenia. Zobaczycie zagrożenia wynikające z przemieszczania gatunków na znaczne dystanse – gatunki inwazyjne obcego pochodzenia. Poznacie również wiedzę praktyczną jak ograniczyć w ogrodzie zużycie wody co jest szczególnie ważne w okresach jej niedoboru w postaci opadów. Wspólnie, na poziomie działań lokalnych, podejmiemy działania na rzecz środowiska poprzez zwiększanie bioróżnorodności roślin i tworzenie w najbliższym, zurbanizowanym otoczeniu miejsc przyjaznych dla życia drobnych zwierząt. Nauczymy się jak oszczędzać ograniczone i często nadmiernie eksploatowane zasoby naturalne jak torf. Na zajęcia trzeba zarezerwować minimum 90 minut.

Kto może brać udział w warsztatach kiedy i gdzie?
Zapraszamy do udziału w warsztatach rodziny. Nasz obiekt przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych i pragniemy aby w naszych zajęciach uczestniczyły też osoby ze szczególnymi potrzebami. Dla Was zapewniamy 10% miejsc na zajęciach. Miejscem realizacji warsztatów jest Ogród Botaniczny w Niegoszczy. Zajęcia będą realizowane w terminie od 01 maja do 31 lipca 2022r. Przeprowadzimy 15 warsztatów w sumie dla 100 uczestników.

Co trzeba zrobić aby skorzystać z zajęć?
Po pierwsze należy umówić się na zajęcia. Projekt dedykowany jest dla rodzin. Średnio w jednych warsztatach może uczestniczyć 6-7 osób. Na zajęcia będziemy pracować praktycznie więc prosimy o dostosowanie stroju do takiej sytuacji. Zgłoszenia przesyłać na info@obniegoszcz.edu.pl

Więcej na : https://obniegoszcz.edu.pl/2022/04/25/program-edukacyjny-pn-ekokapital-czyli-bioroznorodnosc-wokol-nas-sprawy-techniczne-dla-uczestnikow-projektu/?fbclid=IwAR2CQ5K2xzwT0qSbYEJaVxQ7uGzDAC_9rvsLKhLAQxPjMQ4htsBXNb_EnNc