Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna wydała mapę rowerową, laminowaną w skali 1:55 000  “Velo Baltica na Pomorzu Środkowym”. 

Mapa dostępna jest w Punkcie Informacji Turystycznej w Mielnie przy ul. Chrobrego 3B.  Wersja elektroniczna :

https://cit.mielno.pl/wp-content/uploads/2020/11/EKO-MAP-Velo-Baltica-Koszalin-scaled.jpg

https://cit.mielno.pl/wp-content/uploads/2020/11/EKO-MAP-Velo-Baltica-Slawno-scaled.jpg

Operacja  pn. MAPA ROWEROWA „VELO BALTICA NA POMORZU ŚRODKOWYM”, mająca na celu promocję zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.