Powracamy z akcją Mieleńska Karta Turysty. Przedsiębiorco, czekamy na Twoje zgłoszenie http://www.mielnolot.pl/mielenska-karta-turysty-2/ .

Co to jest Mieleńska Karta Turysty?

Mieleńska Karta Turysty jest to pakiet zniżek oferowanych przez obiekty gastronomiczne, atrakcje turystyczne, obiekty sportowe i rekreacyjne. Turysta otrzymuje kartę bezpłatnie na podstawie opłacenia w obiekcie noclegowym w Gminie Mielno opłaty miejscowej. Jest imienna, czasowa i wydawana na określoną liczbę osób. Kartę otrzymać można w biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej w Mielnie przy ul. Chrobrego 3B oraz w sezonowym punkcie informacji turystycznej w Sarbinowie /lipiec – sierpień, siedziba Biblioteki przy ul. Nadmorskiej 27A.

Jak promujemy Mieleńską Kartę Turysty?

Twój obiekt będzie promowany poprzez portale internetowe i media społecznościowe Lokalnej Organizacji Turystycznej w Mielnie i Informacji Turystycznej w Mielnie.

Zgłoszenie

Przyjmujemy zgłoszenia do 30 maja 2022r., kartę udostępniamy od 15 czerwca 2022r.

https://www.facebook.com/MielnoTravel/
https://cit.mielno.pl/