Zapraszamy do zapoznania się z nowym przewodnikiem po Gminie Mielno.

RYBA_ZA_PRZEWODNIKA_Gmina Mielno

Mini przewodnik jest elementem zadania pn. „Rybactwo jako turystyczny potencjał gminy Mielno”, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętego Priorytetem Nr 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze z wyłączeniem projektów grantowych.