W ramach projektu pn. „Wyposażenie punktów informacji turystycznej w Mielnie” zakupiono sprzęt elektroniczny, oprogramowanie, regały meblowe, krzesła, drobny sprzęt AGD, kasę fiskalną, witrynę chłodniczą /do ekspozycji lokalnych wyrobów rybnych/ z  przeznaczeniem na doposażenie punktu całorocznego informacji turystycznej  w Mielnie oraz na wyposażenie punktu sezonowego, który ma działać od lipca do sierpnia w nowo powstałym budynku Centrum Przesiadkowego przy ul. Lechitów w Mielnie.

Operacja realizowana jest przez Lokalną Organizację Turystyczną w Mielnie, która koordynuje funkcjonowanie informacji turystycznej na terenie Gminy Mielno od 2019 roku.

Operacja pn. „Wyposażenie  punktów informacji turystycznej w Mielnie” realizowana jest w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.