Śladami historii Pomorza Zachodniego – mapa turystyczna

10,00 

Część kartograficzna: mapa województwa zachodniopomorskiego wraz z terenami ościennymi, fragmenty map historycznych, legenda w języku polskim.

Część opisowa: informator w języku polskim, ilustrowany zdjęciami.

Topografia: lasy, tereny wojskowe, zabudowa, wody stojące, wody płynące.

Nazewnictwo: miejscowości powiatowe, gminne i pozostałe, dzielnice, nazwy wód i obiektów przyrodniczych.

Architektura, zabytki i historia: bramy, bunkry, cmentarze jenieckie, cmentarze wojenne, cmentarze zabytkowe, elektrownie, forty, grodziska, grupy warowne, jazy forteczne, kamienie graniczne, kaplice, miejsca katastrof lotniczych, klasztory, kościoły, lapidaria, latarnie morskie, leśniczówki, miejsca kultu, miejsca pochówku, historyczne militaria, młyny, mosty, mury miejskie, muzea, obózy jenieckie, obozy pracy, pałace, parki, pole bitew, pomniki IWW, pomniki IIWW, pomniki-samoloty, pomniki zesłańców, ratusze, ruiny, skanseny historyczne, wiatraki, wieże, zamki, przebieg nasypów autostrady “Berlinki”.
Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: autostrady, drogi ekspresowe, drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drugorzędne i pozostałe, linie kolejowe, lotniska.

Administracja i obiekty użyteczności publicznej: granice gmin, powiatów i województw.

Nawigacja: siatka GPS w skoku 10′

Skala:  1:285 000
Format: ~ B1 (98 x 68 cm)
Język: PL
Rok wydania: 2022
Druk: 2-stronny
Wydawca: EKO-MAP
ISBN 978-83-66841-53-6