Kantor w przejściu podziemnym, Koszalin

Kantor

Kantor w Urzędzie Pocztowym

Kantor