Zadanie publiczne finansowane ze środków Gminy Mielno.