pl Polish
pl Polish
Ścieżka edukacyjna z punktem widokowym na Jamno
Korzystając z dofinansowania w ramach działania 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, w ramach projektu: Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty poddane zostało rekultywacji, zamknięte w 1997 r. wysypisko odpadów (innych niż niebezpieczne), mieszczące się na końcu ul. Ogrodowej w Mielnie.
sciezka-edukacyjna-nad-jamnem-1

Na składowisku odpadów, którego powstanie datuje się na okres po II Wojnie Światowej, do jego zamknięcia, zdeponowano ponad 100 000 m3 odpadów komunalnych, w tym również zhigienizowanych osadów ściekowych. Przez długie lata nikt nie podejrzewał, ze to miejsce - oddalone na wschód od centrum Mielna o jakieś 1,4 km, usytuowane około 300 m od brzegu jeziora Jamno, mogłoby zyskać miano atrakcji turystycznej.
Przeprowadzone prace rekultywacyjne nadały odpowiednie ukształtowanie terenu, utworzyły trwałą warstwę roślinną, dzięki czemu byłe składowisko nabrało charakteru terenu zielonego.
Odzyskane w ten sposób miejsce stało się atrakcyjny w trójnasób: edukacyjnie – stanęły tam liczne tablice informacyjne zawierające ciekawe informacje dotyczące składowania i rozkładania się odpadów o różnym charakterze, przyrodniczym – na terenie od strony zachodniej mieści się niewielki las, w którym rosną pomniki przyrody i wreszcie krajobrazowo - rozpościera się stamtąd wspaniała panorama części jeziora Jamno.