Już jest nowe wydawnictwo Lokalnej Organizacji Turystycznej w Mielnie – mapa wędkarska obejmująca obszar Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej czyli  gminy Będzino, Białogard, Biesiekierz, Dygowo, Karlino, Mielno, Połczyn Zdrój i Tychowo.

Mapa jest laminowana, w skali 1:80 000, w wersji polsko – niemieckiej udostępniana jest bezpłatnie. Odebrać ją można w  Punkcie Informacji Turystycznej w Mielnie, Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz w biurze Mieleńskiej Lokalnej Grupie Rybackiej.

Publikacja zawiera plany batymetryczne m.in. Jeziora Jamno, Jeziora Podborsko, Jeziora Parnowskiego, Jeziora Gawrończe, Jeziora Buślarskiego, Jeziora Kołackiego.

Mapa wydana we współpracy z wydawnictwem „EKO-MAP” S. Bezak w ramach operacji pn. Ryby świat wokół nas. Cykl warsztatów edukacyjnych w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych.