Moneta Jamneńska

12,00 

Na awersie znajduje się postać Julka – dobrego skrzata z legendy jamneńskich, na rewersie widnieje Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej w Jamnie. Wybudowany w stylu gotyckim, a pierwsze wzmianki o nich pochodzą z XIIIw.