Muzea, galerie sztuki otwarte dla zwiedzających w reżimie sanitarnym od 2 lutego br.

Kina, teatry, filharmonia zapraszają od 12 lutego br. /otwarte dla publiczności w rygorze sanitarnym uwzględniającym zajętość 50 proc. miejsc na widowni, zakrywanie ust i nosa maseczką oraz zakaz konsumpcji/.

Koszaliński Grafik Kultury : https://www.grafikkultury.pl/

Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach : https://skarbnicachlopy.pl/

Muzeum w Koszalinie : http://www.muzeum.koszalin.pl/

Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie : https://muzeumsp.pl/muzeum-obrony-przeciwlotniczej/

Muzeum Zimnej Wojny Obiekt 3001 w Podborsku https://www.facebook.com/muzeumzimnejwojny