Planując wypoczynek nad Bałtykiem, wracając wspomnieniami z pobytu w Gminie Mielno, polecamy wirtualny spacer po najmłodszym nadmorskim muzeum – Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach.

https://mielno360.pl/skarbnica/

Wirtualna wycieczka powstała w ramach zadania realizowanego przez Ekowspólnotę Lokalną Organizację Turystyczną w Mielnie pn. „Rybactwo jako turystyczny potencjał gminy Mielno”, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętego Priorytetem Nr 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze z wyłączeniem projektów grantowych.