18,00 

Zadanie publiczne finansowane ze środków Gminy Mielno.