Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

Ekoprzedsiębiorstwo numery alarmowe

Ekoprzedsiębiorstwo – Dział Techniczny i Dział Zbytu i Kontrolingu

Ekoprzedsiębiorstwo- Dział Gospodarki Odpadami

Ekoprzedsiębiorstwo

Poczta Polska

Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji