pl Polish
pl Polish

Noc saunowa w Unitralu

Turniej Kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy Seniorów

Noc saunowa w Hotelu Unitral

5. Morsowanie z WOŚP

Spektakl „O miłości i innych… informacjach” – cegiełki WOŚP

Dziecięcy Wieczór Filmowy

Wystawa „Dwoistość spojrzenia”

Koncert „Uwierz w siebie”

Koncert zimowy

Koncert zespołu Kolesie